romanian english

COSMIN DARIESCU, Impactul Regulamentului (UE) 2016/1103 asupra normelor conflictuale românești ...

Rezumat: Normele conflictuale cuprinse în Regulamentul (UE) 2016/1103 se deosebesc de cele prevăzute în Codul civil român (2011) în opt privințe: în domeniul legii aplicabile locuinței familiale, în privința legii pe care soții o pot desemna spre a le guverna regimul matrimonial, în ce privește legea aplicabilă condițiilor de formă, respectiv a condițiilor de fond ale acordului de desemnare a legii aplicabile, în privința legii aplicabile formei convenției matrimoniale, în determinarea legii aplicabile regimului matrimonial al soților în lipsa desemnării unei legi de către soți, în materia sferei de reglementare a legii aplicabile regimului matrimonial și în domeniul legii aplicabile opozabilității și publicității regimului matrimonial. Există temeiuri atât pentru includerea de către legiuitorul român a normelor conflictuale din regulament în Codul civil, cât și pentru păstrarea normelor conflictuale originale ale Codului civil în materia regimului matrimonial.

Cuvinte-cheie: norme conflictuale; regim matrimonial; Regulament (UE) 2016/1103; Codul civil român.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0933 sec.
292087348