romanian english

CLAUDIA ANTOANELA SUSANU, Judecătorul național, primul judecător al dreptului Uniunii ...

Rezumat: Judecătorul național trebuie să interpreteze legislația națională în conformitate cu dispozițiile constituției statului său. În plus, acesta are obligația de a interpreta legislația internă astfel încât să nu încalce obligațiile impuse de dreptul UE sau de CEDO. Judecătorul național, în calitatea sa de prim judecător al dreptului Uniunii sau al Convenției, are misiunea de a aplica, în cadrul competenței sale, dispozițiile de drept ale UE având obligația de a asigura efectul deplin al acestor norme, respectiv de a pune în aplicare reglementările Convenției, în dreptul intern. În consecință, el poate înlătura, dacă este necesar, din oficiu aplicarea oricărei dispoziții contrare a legislației naționale, chiar ulterioare, fără a fi necesar să solicite sau să aştepte înlăturarea prealabilă a acesteia pe cale legislativă sau prin orice alt procedeu constituțional.

Cuvinte-cheie: supremația dreptului european; judecător național; trimitere preliminară; legislație națională contrară dreptul UE; asigura efectul deplin al normelor UE.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0873 sec.
292087348