romanian english

Olga-Andreea URDA: PFA, II sau SRL? O alegere dificilă pentru micul întreprinzător

Rezumat: Modificările legislative survenite în materie fiscală dar și comercială au creat o serie de dileme în mediul de afaceri vis a vis de modul optim de organizare a activității economice. Înainte de 1 ianuarie 2016 și de intrarea în vigoarea a noilor dispoziții fiscale aplicabile mai ales persoanei fizice autorizate și întreprinderii individuale, alegerea era mai facilă pentru micii antreprenori însă modificările semnificative relative la impozitele pe care persoanele fizice sunt nevoite să le plătească începând cu această dată au creat o serie de dileme în organizarea activității economice. Prezentul studiu își propune să analizeze comparativ avantajele și dezavantajele celor trei forme de organizare a activității economice în vederea stabilirii unei soluții optime pentru mediul de afaceri.

Cuvinte cheie: persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, societate cu răspundere limitată, microîntreprindere, răspundere nelimitată, patrimoniu de afectațiune.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0903 sec.
292087348