romanian english

Carmen-Tamara UNGUREANU: Lex mercatoria în contractele de comerț internațional

Rezumat: Lex mercatoria reprezintă un corp de reguli nestatale, care poate fi folosit ca lege aplicabilă unui contract de comerț internațional, cu condiția ca litigiile între părțile contractante să fie soluționate pe calea arbitrajului. Pentru analiza aplicării lex mercatoria sunt clarificate, mai întâi, problemele referitoare la limitele alegerii de către părți a legii aplicabile și a noțiunii de lex mercatoria iar, apoi, sunt tratate două situații posibile: situația în care părțile contractante au ales ca lege aplicabilă contractului lor, lex mercatoria, fie ca unică lege, fie ca norme complementare unei legi naționale; situația în care părțile nu au ales legea aplicabilă, iar instanța arbitrală desemnată aplică pentru fondul litigiului lex mercatoria.

Cuvinte cheie: lex mercatoria, arbitraj internațional, legea aplicabilă


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0862 sec.
292087348