romanian english

Augustina BOLOCAN-HOLBAN, Mihaela VIDAICU: Tendințele politicii penale în Republica Moldova

Rezumat: Politica penală a Republicii Moldova conține elemente atât de justiție retributive,  cât și de justiție restaurativă. Tendințele principale ale politicii penale care vor fi analizate în acest articol sunt: (1) incriminarea infracțiunilor și determinarea pedepselor, (2) aplicarea pedepselor și (3) executarea pedepselor. Autoritățile Republicii Moldova au declarat umanizarea pedepselor drept un obiectiv principal odată cu adoptarea Codului Penal din 2002. Revizuirea Codului Penal din 2008 a avut ca rezultat micșorarea limitelor minime și maxime ale pedepselor penale. Mai mult ca atât, pedepsele privative de libertate au fost re-evaluate și reduse. Astfel, 80 % din prevederile Codului Penal au fost modificate. Din 2009, prevederile Codului Penal au fost sporadic revizuite. În 2011 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Strategia de Reformare a Sectorului Justiției (2011-2016), care prevede anumite intervenții pentru liberalizarea politicii penale. Cu toate acestea, principalele modificări operate la Codul Penal începând cu 2012 au avut ca rezultat incriminarea diferitelor fapte și mărirea pedespelor pentru anumite categorii de infracțiuni.

Cuvinte cheie: pedeapsă penală, politică penală, justiție restaurativă, incriminare, tendințe.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0853 sec.
292087348