romanian english

Carmen Mariana DIACONU: Politicile publice privind intabularea dreptului de proprietate. Aspecte practice

Rezumat: Dreptul de proprietate,constituie alături de alte drepturi şi libertăţi constituţionale fundamentul unui stat democratic. Constituţia României, atât în forma sa din 1991 cât şi în cea din 1993 a consfinţit acest aspect, respectarea dreptului de proprietate indiferent de titularul său şi implicit de natura sa, publică sau privată, fiind garantat prin prisma dispoziţiilor constituţionale cuprinse de art.44.Pentru atingerea scopului declarativ urmărit de norma constituţională esenţial,aşa cum rezultă din modul de interpretare şi aplicare al art. 1 alin. 1 din Protocolul I la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, este ca proprietarul să se bucure efectiv de plenitudinea atributelor dreptului de proprietate, aşa cum este definit de art. 555 cod civil, ca dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege.

Cuvinte cheie: dreptul de proprietate, posesia, respectarea dreptului de proprietate, atributele dreptului de proprietate


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0860 sec.
292087348