romanian english

Luiza-Cristina GAVRILESCU: Comentariu de practică judiciară

Rezumat: Sunt îndeplinite condițiile procedurale pentru casarea deciziei instanței de apel în cazul în care aceasta a schimbat în apel cauza actului juridic dedus judecății, reținând că acțiunea în justiție a reclamantului se fundamentează pe nerespectarea obligației de garanție contra evicțiunii de către pârâtul-vânzător, deși acțiunea viza anularea unui contract de vânzare-cumpărare, fiind întemeiată pe principiul subsecvenței actului juridic dedus judecății, în raport cu primul act de vânzare-cumpărare ce a fost anulat de către instanța de judecată.

Cuvinte-cheie: Acțiune în anularea unui contract de vânzare-cumpărare întemeiată pe principiul resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis. Schimbarea de către instanța de apel a cauzei actului juridic. Consecințe. C. proc. civ., art. 84, art. 129, art. 304 pct. 7


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0870 sec.
292087348