romanian english

Olga-Andreea URDA: Principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii în cadrul Consiliului Europei

Rezumat: Principiile subsidiarității și proporționalității sunt principii generale de drept care decurg din tradițiile constituționale comune ale statelor membre. Principiul subsidiarității este un concept complex, care se bazează pe respectul pentru suveranitatea statelor membre, și Gestione repartizarea competențelor între nivelul național în domeniul drepturilor omului și internaționale. Principiul proporționalității este un principiu folosit de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru măsurarea discreție națională a statelor și se referă la obligația statului de a lua măsuri proporționale cu scopul propus în adoptation limitat drepturile fundamentale.
Cuvinte cheie: subsidiarității, proporționalității, discretie naționale, drepturile


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0847 sec.
292087348