romanian english

Mirela-Carmen DOBRILĂ: Consimţământul viciat în cazul înşelăciunii în convenţii

Rezumat: Problema consimţământului viciat se impune a fi abordată atât din perspectivă civilă, ca element care poate duce la anularea contractului, cât şi din perspectiva dreptului penal, ca element constitutiv al incriminării înșelăciunii în convenții. În cazul infracţiunii de înşelăciune trebuie cercetat dacă vicierea consimţământului are loc în modalităţile prevăzute de 215 alin. (3) C. pen., în sensul că trebuie analizat modul în care legiuitorul stabileşte prin însăşi norma de incriminare limitele în care consimţământul viciat determină intervenţia dreptului penal.

Cuvinte-cheie: consimţământ viciat, înşelăciune în convenţii, dol


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0818 sec.
292087348