romanian english

Cosmin DARIESCU: Sancţionarea adulterului în dreptul românesc al veacului al XIX-lea

Rezumat: În secolul al XIX-lea, societatea Principatelor Române (Moldova şi Ţara Românească) era în plin proces de modernizare. Individualizarea femeii în interiorul cuplului, precum şi ocupaţiile militare străine au declanşat o escaladare a adulterului. Articolul de faţă studiază modul în care legile veacului al XIX-lea din Moldova şi Ţara Românească (state unite după 1862 în România) au încercat să controleze acest fenomen social, prin pedepsirea încălcării obligaţiei de fidelitate conjugală. Comparând prevederile privind adulterul din legile Moldovei, Ţării Româneşti şi României, concluzionăm că în vreme ce pedeapsa penală a adulterului se diminuează de la închisoare între două luni şi trei ani şi confiscare (înainte de 1865) la închisoare de până la şase luni (în 1865), sancţiunile civile au rămas aproape la fel: divorţ, interzicerea căsătoriei celor doi amanţi (această interdicţie întâi introdusă în dreptul moldovenesc a fost extinsă, după 1865 şi în Ţara Românească), pierderea dotei (cu toate fructele şi dobânzile), pierderea tuturor avantajelor patrimoniale primate de la soţul inocent şi în mod excepţional, o pensie de întreţinere în favoarea soţului inocent (până la o treime din totalul veniturilor soţului vinovat).

 Cuvinte cheie: adulter, Moldova, Valahia, dreptul familiei din secolul al XIX-lea, sancţiuni civili şi penale


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0877 sec.
292087348