romanian english

Olga Andreea URDA: Primatul dreptului comunitar

Rezumat: Dreptul comunitar, prin natura sa specifică, nu poate fi înlocuit de dreptul intern, fără a pierde tocmai caracterul comunitar. În caz contrar, edificiul comunitar se prăbușește. Integrarea europeană este în mare parte o Europă pentru statul de drept. Acest lucru presupune că legislația europeană este introdusă în mod adecvat în ordinea juridică a statelor membre pentru a prevala asupra reglementărilor naționale. Această regulă este stabilită prin tratate, dar mai ales prin jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene care particularizează relațiile ordinii juridice comunitare cu cea a statelor membre și oferă o protecție juridică unitară pentru toate supremația europeană pe cetățenii de dreptul comunitar înseamnă supremația unei norme comunitare pe o regulă internă opusă, nu supremația dreptului comunitar pe tot legislația națională. Acesta este un principiu logic afirmat de Curtea de Justiție și recunoscute în toate statele membre.

Cuvinte cheie: integrare europeană, legislația UE, protecție juridică, supremația dreptului comunitar, normă comunitară, dreptul intern


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0759 sec.
292087348