romanian english

Carmen MOLDOVAN: Aspecte noi privind principiul imunităţii de jurisdicţie a statelor

Rezumat: Imunitatea de jurisdicţie a statului reprezintă un principiu fundamental de drept internaţional public şi aplicarea sa a creat controverse în privinţa relaţiei cu regulile fundamentale de respectare a drepturilor omului. Acest aspect a fost invocat în faţa a diferite instanţe: Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi instanţe  naţionale din Canada, Grecia, Regatul Unit al Marii Britanii, Statele Unite ale Americii şi Italia, în cereri formulate împotriva unor state străine. Hotărârile pronunţate par să considere conceptul imunităţii statelor ca absolut, cu excepţia instanţei supreme italiene, care l-a interpretat de manieră restrictivă. Chiar dacă principiul imunităţii ar fi interpretat în mod restrictiv, poate apărea o nouă controversă: dezbaterile vor fi transferate de la conceptul imunităţii de jurisidicţie, la cel al imunităţii la executarea hotărârilor judecătoreşti.

Cuvinte-cheie: răspunderea statelor, principii fundamentale, suveranitate, drepturi fundamentale 


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0879 sec.
292087348