romanian english

Mirela Carmen IACOB: Reglementarea infracţiunii de înşelăciune în Noul Cod Penal, in contextul unor aspecte de drept comparat

Rezumat: În acest articol este analizată reglementarea infracțiunii de înșelăciune în Noul Cod penal român, cu prezentarea comparativă a dispozițiilor privind infracțiunea de înșelăciune din alte coduri penale străine.

Cuvinte cheie: infracțiune de înșelăciune, Noul Cod penal român, aspecte de drept comparat, coduri penale străine


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0891 sec.
292087348