romanian english

Rodica-Nicoleta DOMINTE: Consideraţii privind societatea în participaţiune

Rezumat: Una dintre cele mai vechi forme de societate este societate în participaţiune, de vreme ce studiile arată că este prima configurare a parteneriatului comercial. Acesta a fost legiferată în Codul Comercial al Franței pentru prima dată în 1807. Literatura de specialitate juridică prezintă caracteristicile esențiale ale  asocierii în participaţiune. În primul rând, secretul asocierii este un criteriu semnificativ care o diferentiază de alte forme particulare de companii. De asemenea, societatea în participaţiune nu este o entitate juridică, pentru aceasta nu areun capital propriu și nu este înregistrată în Registrul  Comerţului. Lucrarea prezintă considerațiile privind societatea în participaţiune. Acesta subliniază câteva aspecte referitoare la calificarea ca o asociere în participaţiune, răspunderea nelimitată sau limitată a asociaţilor oculţi, transferul de acțiuni și naționalitatea asocierii. Ca o concluzie, societatea în participaţiune este una dintre cele mai simple forme de asociere.

Cuvinte cheie: societatea în participaţiune, secret, entitate fără personalitate juridică


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0865 sec.
292087348