romanian english

Ioana Maria COSTEA: Adaptarea instituţiei audituiui public în românia la sistemul comunitar

Rezumat: Problema controlului financiar este obiectul unui capitol distinct al acquis-ului comunitar, negociat de România. În acest scop, cadrul legal în domeniul se confruntă cu schimbări semnificative. România a adoptat un nou pachet legislativ, care consacră aspectele normative cheie și oferă cadrul instituțional pentru punerea în aplicare a acestor măsuri. Auditul public devine un instrument dedicat pentru a asigura eficacitatea exercițiului financiar public.

Cuvinte-cheie: audit public, acquis comunitar, control financiar.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0858 sec.
292087348