romanian english

Valerius M.CIUCĂ: Pactul marcian în dreptul roman şi în doctrina contemporană

Rezumat: Prin acest studiu, autorul face exegeza articolului care a devenit, în timp, omologul celebrului articol 2078 din Codul civil napoleonian - Le créancier ne petit, à défaut de payement, disposer du gage: sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en payement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu’il sera vendu aux enchères. / Toute clause qui autoriserait le créancier à s approprier le gage ou à en disposer sans formalités ci-dessus est nulle.

Cuvinte-cheie: pactul marcian, creditor, gaj.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0903 sec.
292087348