romanian english

Luiza-Cristina IOVU: Condiţiile deschiderii procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului în actuala reglementare

Rezumat: Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului a făcut recent obiectul unei noi reforme legislative, menite să completeze seria reglementărilor succesive în domeniu. Numărul mare de modificări care au intervenit a făcut necesar ca  Legea nr. 64/1995 să fie republicată. Principalele modificări vizează simplificarea şi accelerarea procedurii de reorganizare judiciare si a falimentului şi eficientizarea ei prin introducerea unor măsuri mai severe şi a unor sancţiuni în caz de încălcare. Domeniul vast al transformărilor este prefigurat de reformularea chiar  a condiţiilor  pentru deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului. Având în vedere impactul pe care schimbarea acestor condiţii le are asupra întregii desfăşurări  a procedurii, acestea vor fi analizate în continuare.  În acest sens, principalele modificări privesc  atât condiţiile de formă cât şi cele de fond necesare pentru iniţierea procedurii, precum şi determinarea persoanelor  abilitate să formuleze o cerere în acest sens.

Cuvinte cheie:  deschiderea procedurii,  categorii de debitori, criteriul insolvenţei, imposibilitatea de plată, creanţe exigibile 


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0889 sec.
292087348