romanian english

Lucia ICHIMESCU: Despre convenţia matrimonială

Rezumat: Studiul tratează aspecte terminologice, istorice şi conceptuale despre convenţia matrimonială.

Cuvinte-cheie: convenţie matrimonială, contract, efecte.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0882 sec.
292087348