romanian english

Dan Constantin TUDURACHE: Modificări aduse reglementării publicităţii imobiliare

Rezumat: Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996,  a suferit o modificare substanţială prin adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 41 din 27 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare. Articolul analizează principalele modificări privind reorganizarea activităţii de cadastru şi publicitate imobiliară, desfiinţarea cadastrelor de specialitate, formalismul actelor pe baza cărora se efectuează înscrierea drepturilor reale în cartea funciară, procedura de contestare a modului de soluţionare a cererii de înscriere.

Cuvinte cheie: cadrastru şi publicitate imobiliarp, reorganizare, proceduri.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0853 sec.
292087348