romanian english

Anale UAIC, Tomul XL, XLI, XLII, s. III d, 1994-1995-1996

STUDII ŞI ARTICOLE

Marian Enache, Conceptul de executiv. implicaţii teoretice şi practice.

5

Mihai Jacotă, Ioan Macovei, Conflicte sociale şl politice în Cilicia, provincie din Asia mică sub administraţia romană.

13

Gheorghe Filip, Procedura aplicării sancţiunilor disciplinare

27

Dumitru Macovei, Unele probleme juridice privind nedemnitatea succesorală

45

Gheorghe Durac, Registrul juridic al dreptului de proprietate comună

57

Grigore Gr. Theodoru, Consideraţii privind sistemul căilor de atac în procesul penal

65

Narcis Giurgiu, Aspecte privind legătura cauzală în dreptul penal

81

Tudorel Toader, Drepturile procesual-penale ale părţii vătămate în desfăşurarea procesului penal

93

Maria Ioana Michinici, Despre posibilitatea reţinerii coautoratului în cazul infracţiunii din culpă

101

Marius Balan, Evoluţia protecţiei minoritarilor pînă la constituirea sistemului societăţii naţiunilor.

109

Ioan Macovei, Gabriela Lupşan, Convenţia de la Haga din octombrie 1985 cu privire la legea aplicabilă contractului de vînzare internaţională de mărfuri

119

ACTE NORMATIVE NOI

Ioan Macovei, Carmen Tamara Ungureanu, Reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în România.

133

RECENZII

139

Sergiu Selian, Istoria unui genocid ignorat (MARIA DVORACEK);

Gheorghe Nistoreanu şi colectiv,, Drept penal” - partea specială (TUDOREL TOADER);

Georg Dahn şi colectiv, Voelkerrecht (MARIUS BALAN);

Patrick Thornberry, International Law and the rights of minorities (MARIUS BALAN)


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0874 sec.
292087348