romanian english

Anale UAIC, Tomul XXX, s. III d, 1984

STUDII

GENOVEVA VRABIE — Consideraţii privind creşterea rolului dreptului în rezolvarea problemelor fundamentale ale conducerii societăţii noastre în etapa ac­tuală

5

GRIGORE GR. THEODORU — Principiile fundamentale ale procesului penal român şi perfecţionarea reglementării lor

15

PETRU P. ANDREI şi GHEORGHE LUPU — Răspunderea juridică civilă în ocro­tirea personalităţii

26

FLORIN SAVA şi ŞTEFAN RĂUSCHI — Natura şi capacitatea unităţilor economice fără personalitate juridică

37

GHEORGHE FILIP — Metodele de asigurare a disciplinei socialiste a muncii

47

IOAN MACOVEI — La réglementation des dessins des modelés industriels

53

AUREL CIOPRAGA — Elemente de psihologie şi de tactică a audierii persoanei vătămate

63

C. ZOTTA — Consideraţii teoretice cu privire la sancţiunea juridică

75

CONSTANTIN ANDRONOVICI — On the principle of responsability in the explo­ration and use of outer space

87

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE

Manifestations scientifiques internationales. La justice pénale en Roumanie et ses perspectives de développement (Gr. Gr. Theodoru)

93

CRONICA DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT

Probleme noi într-un tratat de drept internaţional privat (Mihai Jacotă, loan Macovei)

97

RECENZII.

99


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0787 sec.
292087348