romanian english

Maria Laiu-Tincu: Analiză sintetică asupra modificărilor fiscale privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2023-69-1-11

Rezumat: Recent a fost instituit un adevărat „pachet legislativ”, prin Legea nr. 370/2022 de aprobare a Ordonanței de Guvern nr. 16/2022, cu o serie de modificări cuantificabile asupra dispozițiilor fiscale, având un impact semnificativ pentru contribuabili începând cu 1 ianuarie 2023. Prezenta lucrare își propune să analizeze modificările privind impozitul pe venitul microîntreprinderile, încercând să surprindă optica legiuitorului fiscal și „diligența” sa față de adaptarea normelor fiscale în raport cu dinamica raporturilor sociale. O altă întrebare care suscită prezentul studiu și al cărui răspuns l-am căutat este în ce măsură dreptul de opțiune al contribuabilului între aplicare impozitului pe profit și între cel pe venitul microîntreprinderilor mai reprezintă un instrument de optimizare fiscală în acest context al noilor modificări.

Cuvinte-cheie: microîntreprinderi; calificări juridice; impozit pe venitul microîntreprinderilor; optimizare fiscală.

Referințe

ANAF, Material informativ - Modificări aduse prin Ordonanţa 16/2022 asupra impozitului pe venitul microîntreprinderilor, [Online].

***, Codul fiscal 2011: Impozitul pe venitul microîntreprinderilor, în Revista de actualitate financiară, 2011, [Online].

Bența A., Bența M., Pătroi D., Tratat de fiscalitate practică. Optimizare fiscală, Editura C.H. Beck, București, 2015.

Biban S., Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 – noi obstacole pentru contribuabili, în Tax Magazine, nr. 4/2022, p.248 și urm.

Costaș C.F., Drept fiscal, Editura Universul Juridic , București, 2021, p.191.

Costea I.M., Drept financiar. Note de curs, ed. a VII-a, rev. și ad., Editura Hamangiu, București, 2023, p.192.

Costea I.M, Optimizarea fiscală. Soluții. Limite. Jurisprudență, Editura C.H. Beck, București, 2011, p. 213.

Expertmind, Buletin informativ-Cele mai importante modificări legislative, [Online] la www.expertmind.ro

Ilucă D.M., Limite și provocări în clasificarea întreprinderilor. Criterii europene și criterii naționale, în Analele științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Științe Juridice, Tomul LXIV, nr. 1/2018.

Muraru I. (coord.), Tănăsescu E.S., Constituția României. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, București, 2022, pp. 481-482.

Niculeasa M.I., Legalitate când e vorba de nașterea Taxelor și Impozitelor? Mai curând Oportunitate necenzurabilă, în Juridice din 11.10.2022, [Online].

Niculeasa M.I., Summa fiscalis. Tratat de drept fiscal și financiar public, Editura Universul Juridic, București, 2012, p. 573.

Sașu H., Cum folosim în favoarea noastră impozitul pe venitul microîntreprinderilor?, în Curierul Fiscal, nr. 10/2007.

Toader T., Safta M., Constituția României, ed. a 3-a, Editura Hamangiu, București, 2021, p.384-390.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0771 sec.
292087348