romanian english

Maria Laiu-Tincu: Synthetic analysis of fiscal changes regarding the income tax of microenterprises

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2023-69-1-11

Abstract: A veritable "legislative package" has recently been put in place, with several measurable changes to tax provisions introduced by Law no. 370/2022 regarding the approval of Ordinance of Government no. 16/2022, with a significant impact for taxpayers from 1 January 2023. This paper aims to analyze the changes to the income tax on microenterprises by attempting to capture the tax legislator's viewpoint and its "diligence" in adapting tax rules to the dynamics of social relations. Another question that prompts this study and which we have sought to answer is to what extent the taxpayer's right to choose between applying corporation tax or income tax on microenterprises is still an instrument of tax optimization in this context of new changes.

Keywords : microenterprises; legal qualifications; microenterprise income tax; tax optimization.

References:

ANAF, Material informativ - Modificări aduse prin Ordonanţa 16/2022 asupra impozitului pe venitul microîntreprinderilor, [Online].

***, Codul fiscal 2011: Impozitul pe venitul microîntreprinderilor, în Revista de actualitate financiară, 2011, [Online].

Bența A., Bența M., Pătroi D., Tratat de fiscalitate practică. Optimizare fiscală, Editura C.H. Beck, București, 2015.

Biban S., Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 – noi obstacole pentru contribuabili, în Tax Magazine, nr. 4/2022, p.248 și urm.

Costaș C.F., Drept fiscal, Editura Universul Juridic , București, 2021, p.191.

Costea I.M., Drept financiar. Note de curs, ed. a VII-a, rev. și ad., Editura Hamangiu, București, 2023, p.192.

Costea I.M, Optimizarea fiscală. Soluții. Limite. Jurisprudență, Editura C.H. Beck, București, 2011, p. 213.

Expertmind, Buletin informativ-Cele mai importante modificări legislative, [Online] la www.expertmind.ro

Ilucă D.M., Limite și provocări în clasificarea întreprinderilor. Criterii europene și criterii naționale, în Analele științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Științe Juridice, Tomul LXIV, nr. 1/2018.

Muraru I. (coord.), Tănăsescu E.S., Constituția României. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, București, 2022, pp. 481-482.

Niculeasa M.I., Legalitate când e vorba de nașterea Taxelor și Impozitelor? Mai curând Oportunitate necenzurabilă, în Juridice din 11.10.2022, [Online].

Niculeasa M.I., Summa fiscalis. Tratat de drept fiscal și financiar public, Editura Universul Juridic, București, 2012, p. 573.

Sașu H., Cum folosim în favoarea noastră impozitul pe venitul microîntreprinderilor?, în Curierul Fiscal, nr. 10/2007.

Toader T., Safta M., Constituția României, ed. a 3-a, Editura Hamangiu, București, 2021, p.384-390.


Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0864 sec.
292087348