romanian english

Crina-Maria Stanciu, Codrin-Alexandru Ştefăniu: Algoritmul – participant în ...

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-4-13

RezumatLa momentul în care se doreşte încheierea unui contract, subiectul de drept se găseşte în ipostaza de a alege un scenariu potrivit acestei etape (fie negociază clauzele contractului, fie are loc un schimb al ofertei şi al acceptării). Cu toate acestea, insul urmăreşte adaptarea acestui proces la cerinţele din prezent pe care, de asemenea, omul şi nevoile schimbătoare le vor dicta (încheierea contractului într-un termen scurt; interpretarea corectă a clauzelor contractuale în vederea respectării voinţei reale a părţilor). În acest sens, lucrarea va încerca să releve nivelul de încredere pe care omul îl va putea avea în algoritm, pornind de la modul în care este acesta tratat din punct de vedere juridic, comparându-se condiţiile necesare a fi îndeplinite la încheierea unui contract cu modul în care este programat acest nou instrument.

Cuvinte-cheie: algoritm; contract; ofertă; acceptare; eroare

Referinţe

Bob M.D., Manual elementar de drept privat roman, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019

Chopra S., White L.F., Artificial Agents and the Contracting Problem: A Solution Via an Agency Analysis, în University of Illinois Journal of Law Technology & Policy, 2010

Gaius, Instituţiunile, trad. Aurel N. Popescu, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1982

Gellers J.C., Rights for Robots. Artificial Intelligence, Animal and Environmental Law, Editura Routledge, New York, 2021

Herian R., Smart contracts: a remedial analysis, în Information & Communications Technology Law, 2020, https://doi.org/10.1080/13600834.2020.1807134

Hogg M., Promises and Contract Law. Comparative Perspectives, Editura Cambridge University Press, The Edinburgh Building, Cambridge, 2011

McDowell G.L., Cracking the Coding Interview 6th Edition, Editura CareerCup, Palo Alto, 2019

Oliver M., Contracting by artificial intelligence: open offers, unilateral mistakes, and why algorithms are not agents, în ANU Journal of Law and Technology, Vol. 2, 2021

Ooi V., Contracts formed by software: An approach from the law of mistake, în Centre for AI & Data Governance, 2019, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3322308

Pagallo U., The Laws of Robots: Crimes, Contracts, Torts, Editura Springer Science+Business Media Dordrecht, Dordrecht Heidelberg New York London, 2013

Pop L., Popa I.F., Vidu S.I., Curs de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015

Quinot G., Offer, Acceptance, and the Moment of Contract Formation, in loc. cit., Hector MacQueen, Reinhard Zimmermann, European Contract Law. Scots and South African Perspectives, Editura Edinburgh University Press, Edinburgh, 2006

Reier Forradellas R.F., Digital Transformation and Artificial Intelligence Applied to Business: Legal Regulations, Economic Impact and Perspective, în Laws, 2021, https://doi.org/10.3390/laws10030070

Scholz L.H., Algorithmic Contracts, în Stan. Tech. L. Rev., nr. 128, Stanford, California, 2017

Supiot A., Homo juridicus: eseu despre funcţia antropologică a dreptului, Editura Rosetti Educational, Bucureşti, 2011

Ungureanu C.T., Drept civil. Partea generală. Persoanele, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013

Van Beers B., The Changing Nature of Law’s Natural Person: The Impact of Emerging Technologies on the Legal Concept of the Person, German Law Journal, Vol. 18, No. 03, https://doi.org/10.1017/S2071832200022069


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0942 sec.
292087348