romanian english

SNEJANA SULIMA, Tendinţe recente în studiul şi cercetarea în domeniul drepturilor copilului

Rezumat: Articolul aduce în discuţie evoluţiile recente în domeniul studiului şi cercetării  asupra drepturilor copilului, evoluţii care, prin valorificarea unor noi concepte, au drept scop dobândirea de competenţe epistemologice, teoretice şi metodologice necesare abordării interdisciplinare şi reflecţiunii critice în acest domeniu. În vederea valorificării principiului participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc, dar şi la cele legate de societatea în care cresc şi se dezvoltă putem observa un trend ascendent de includere a minorilor în cercetarea privind drepturile lor umane.

Cuvinte-cheie: Drepturile copilului, metodologie interdisciplinară, gândire critică, cercetare participativă, etica cercetării.      


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0810 sec.
292087348