romanian english

VEACESLAV PÎNZARI, Opinii cu privire la reglementarea efectelor declarării nulităţii căsătoriei

Rezumat: În materia căsătoriei, ca de altfel și în alte materii, în cazul în care manifestarea de voință este făcută cu încălcarea normelor legale stabilite pentru validitatea acesteia, va interveni nulitatea ca sancțiune care, stabilită prin hotărârea instanței de judecată, nu se îndreaptă împotriva actului juridic ca atare, ci împotriva efectelor potrivnice legii, produse pe fundalul viciat al actului. Deci, actul juridic sancționat cu nulitate, este lipsit de efectele juridice în vederea cărora a fost încheiat. În cadrul acestui demers vom efectua o analiză a efectelor pe care le produce sancțiunea nulității, asupra relațiilor între persoanele care au fost căsătorite, a căror căsătorie a fost desființată.

Cuvinte-cheie: căsătorie; nulitate; efecte nepatrimoniale; efecte patrimoniale; întreținere; moștenire.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0877 sec.
292087348