romanian english

ANDREEA ȘERBAN, Transferul informațiilor fiscale în contextul protecției datelor cu caracter personal

Rezumat: Prezentul studiu abordează o temă destul de sensibilă, fiind un subiect de interes pentru resortisanții statelor membre ale Uniunii Europene și anume: transferul datelor fiscale cu caracter personal în contextul adoptării unui nou Regulament privind protecția datelor cu caracter personal și a adoptării unor direcții inedite în politica fiscal-economică europeană. Se urmărește, de asemenea, modul în care au fost percepute și prelucrate datele fiscale înainte de abrogarea Directivei nr. 95/46 și o reinterpretare a conceptelor privind informațiile fiscale observate în practică din perspectiva noii reglementări în materia protecției datelor personale.

Cuvinte-cheie: date fiscale; cauza Bara; regulamentul general privind protecția datelor.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0948 sec.
292087348