romanian english

Ioana Maria COSTEA: Particularităţi privind subiectele evaziunii fiscale

Rezumat: Particularitățile dreptului fiscal implică specificități ale subiecților de drept. Identificarea și delimitarea conceptelor utilizate în legislația fiscală pentru a desemna subiectele raporturilor juridice generează un impact, de asemenea, în dreptul penal. De lege lata, putem identifica categorii specifice: contribuabilul, plătitorul, persoana impozabilă, debitorul fiscal, terțul. Definirea acestor concepte și definirea conținutul lor legal este premisa fundamentală a răspunderii penale pentru evaziune fiscală. În același timp, este necesar să se urmărească în mod clar conținutul obligațiilor care decurg din astfel de calități stabilite de legislația fiscală. Conținutul intuitu personae al obligației fiscale este sursa de particularitățile răspunderii penale. Prin mecanismul de aceste instituții, cadrul de impozitare sprijină și oferă conținut la standardele incriminarea. Caracteristici speciale trebuie să fie verificabile, dacă participarea penală urmează a fi reținută.

Cuvinte-cheie: contribuabil, persoană impozabilă, plătitor, persoană juridică, participaţie penală


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0833 sec.
292087348