romanian english

Mihai DUNEA: Constante şi modificări în structura cauzei speciale de nepedepsire întemeiată pe relaţiile de căsătorie ori de rudenie ale infractorului, în cazul incriminării nedenunţării unor infracţiuni contra siguranţei statului (I)

Rezumat: Prezentul articol are în vedere o analiză a instituţiei impunităţii în ceea ce priveşte infracţiunea de nedenunţare a unor infracţiuni contra siguranţei statului, astfel cum este aceasta reglementată în Codul penal român din 1968, respectiv în acela nou, din anul 2009. Sfera cercetării este axată pe studierea impunităţii întemeiată pe calitatea de soţ sau rudă apropiată (de lege lata), respectiv pe aceea de membru de familie (de lege ferenda), calitate existentă între infractorul care nu a denunţat şi acela care a comis fapta nedenunţată.  În acest număr este cuprinsă doar o primă parte a articolului, celelalte două urmând a fi publicate în numere ulterioare ale publicaţiei. Autorul examinează în această parte, printre altele, sfera de cuprindere a persoanelor cărora le poate profita această impunitate, precum şi o serie de aspecte de ordin general, precum caracterul real sau personal al instituţiei şi raportarea acesteia la ipoteza unei pluralităţi de infractori care acţionează în participaţie. De asemenea, se caută o fundamentare raţională pentru decizia legiuitorului de a acorda un asemenea beneficiu anumitor categorii de infractori. În partea a doua a articolului se va analiza problema efectelor erorii de fapt asupra instituţiei cercetate, iar în partea a treia, problema efectelor erorii de drept în materie.

Cuvinte cheie: impunitate; nedenunţare; infracţiuni contra siguranţei statului; Cod penal român din 1968; nou Cod penal român din 2009; accepţia penală a noţiunilor de soţ, rudă apropiată, membru de familie.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0881 sec.
292087348