romanian english

Cătălin BALAN: Unele consideraţii privind contractele administrative

Rezumat: Împreună cu creșterea calității administrației publice a rolului funcționarilor publici este mai important în fiecare zi. Procesul în care funcționarii publici să ia decizii devine mai considerație. Pentru imparțialitatea acestui proces de mare importanță este de adoptare a normelor moderne despre conflictele de interese și a incompatibilităților. Aceste norme ar trebui să protejeze atât serviciului public și cetățenii decizii arbitrare de către garanting că întreaga activitate profesională a funcționarilor publici este dedicat sectorului public. Acest obiectiv ar putea fi atins printr-o Reglementare modernă, la nivel european, de incompatibilitățile și conflictele de interese.

Cuvinte cheie: contracte, administrație publică, conflict de interese.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0858 sec.
292087348