romanian english

Anale UAIC, Tomul XXXVII, s. III d, 1991

STUDII ŞI DISCUŢII

Genoveva Vrabie ― Unele exigenţe ale principiului statului de drept.

3

Maria Dvoracek ― Contribuţii asupra operei lui George Popovici

11

Mihai Jacotă şi Ioan Macovei ― Ordinea juridică internaţională şi respectul drepturilor cîştigate

19

Octavian Loghin - Cauzele speciale de nepedepsire sau de reducere a pedepsei prevăzute de codul penal

27

Grigore Gr. Theodoru - Nulităţile absolute ca temei de casare în procesul penal.

41

Tudor Plăeşu - Aspecte cu privire la cazurile de contestaţie la executare în literatura şi practica judiciară penală

61

Aurel Ciopraga - Cîteva reflecţii cu privire la situaţia în care soluţia organelor judiciare urmează a se întemeia pe o singură sursă de probaţiune-declaraţiile unui martor unic

81

SINTEZĂ DE PRACTICĂ JUDICIARĂ

Dumitru Radu şi Gheorghe Durac — Examen teoretic şi de practică judiciară privind excepţiile şi conflictele de competenţă în dreptul procesual civil

87

ACTE NORMATIVE NOI

Ştefan Răuschi - Personalitatea juridică a regiilor autonome şi societăţilor comerciale.

101

Ioan Macovei şi Gabriela Lupşan - Reglementarea actuală privind Registrul Comerţului

107

PAGINI DIN ISTORIA FACULTĂŢII

113

VALENTIN-AL. GEORGESCU

113

RECENZII

117


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0855 sec.
292087348