romanian english

Anale UAIC, Tomul V, s. III, 1959

V. NEAMȚU - Mărfurile mărunte în economia Moldovei din veacul al XV-lea.

1- 18

Gh. PLATON - Cu privire la dezvoltarea pieței interne în Moldova în preajma Regulamentului Organic

19- 48

Em. BOLD – Contribuții la cunoașterea situației din Moldova în timpul retragerii (1917-1918)

49- 62

V. ARVINTE, N. A. URSU și AI. ANDRIESCU - Terminologia profesional în regiunea viitorului lac de acumulare al hidrocentralei V. I. Lenin" de Ia Bicaz

63-114

A. VRACIU - De la indo-europeană la balto-slavă – Inovații morfologice

115-124

G. ISTRATE - Un fonetism propriu Psaltirii Scheiene

125-130

A. STRATULAT - Aspecte stilistice ale sintaxei poeziei lui Maiakovski

131-152

H. PERETZ – Repetiția, enumerarea și construcția frazei în nuvelele lui Thomas Mann

153-162

M. IGNAT-FRUNZĂ - Preocupări de folclor în opera lui Alexandru Odobescu

163-176

V. IVAȘEVA - Pentru metode variate în predarea cursurilor și seminariilor speciale

177-182

P BOTEZATU - Teoria rationarnentului întemeiată pe structura obiectelor

183-198

I. BENDITBR și M. DVORACEK - Exercitarea de către sfaturile populare a funcției de apărare a drepturilor și intereselor legale ale cetățenilor

199-212

M. JACOTA - Problemele soluționării conflictelor de legi în materia contractelor

213-224

NOTE

Em. BOLD - Tezaurul de monede republicane romane de la Conțești (raionul Adiud, reg iunea Bacău)

225-230

M. PLATON - C. Dobrogeanu-Gherea despre scriitorii realiști rusi

231-236

RECENZII

237-240


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0865 sec.
292087348