romanian english

Ancuța Elena Franț: Rolul pluralității de perspective în criminalistică

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2023-69-1-15

Rezumat: Criminalistica este un domeniu în care, prin excelență, sunt îmbinate informații din domenii multiple, pentru a se ajunge la obținerea unei imagini cât mai apropiate de adevărul obiectiv. Aceste domenii (Fizică, Chimie, Biologie, Informatică etc.) sunt, din punctul de vedere al obiectului lor de studiu, îndepărtate față de domeniul juridic, dar se dovedesc a fi indispensabile pentru soluționarea corectă a unor diferite cauze, penale și nu numai. Atunci când expertizele, din diferite domenii de specialitate, au fost corect realizate, concluziile lor sunt greu de combătut. Însă, întotdeauna, probele trebuie coroborate, iar concluzia unui expert trebuie să fie analizată critic, indiferent de gradul de specializare al domeniului și de renumele expertului. Altfel spus, în criminalistică este absolut necesar să existe o pluralitate de perspective, cel puțin în stare potențială, această idee fiind exprimată, de altfel, și în teoria tacticii criminalistice. Realitatea confirmă faptul că, în ciuda unor prime rezultate aparent indubitabile, cercetări ulterioare pot infirma ipotezele inițiale. Elocvente în acest sens sunt cazurile Stallings și Fairchild, în care investigațiile aprofundate în medicină, chimie și biologie au dus la infirmarea concluziilor inițiale, care păreau certe.

Cuvinte-cheie: criminalistică, expertiză, aprecierea probelor, eroare judiciară

Referințe:

Breitenbach A., Choi Y., Pluralism and the Unity of Science, în The Monist, Vol. 100, nr. 3/2017, Oxford University Press, Laws of Nature: Contemporary and Historical Perspectives, pp. 391-405, DOI: 10.1093/monist/onx017, [Online].

Cartwright N., The Dappled World: A Study of the Boundaries of Science, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.

Cat J., The Unity of Science, în Zalta E. N. (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2022 Edition), [Online].

Cummings M. R., Human Heredity: Principles and Issues, Cengage Learning, Boston, 2014

Darby A., The Case of Lydia Fairchild and Her Chimerism (2002), Embryo Project Encyclopedia, 2021, [Online].

Dupret B., What is plural in the law? A praxiological answer, Égypte/Monde arabe, No. 1/2005, DOI: 10.4000/ema.1869, [Online].

Fodor J. A., Special Sciences (Or: The Disunity of Science as a Working Hypothesis), Synthese, Vol. 28, nr. 2/1974, pp. 97-115, [Online]

Griffiths J., What is Legal Pluralism?, în The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, Vol. 18, nr. 24/1986, pp. 1-55, DOI:10.1080/07329113.1986.10756387, [Online].

Harding S., Objectivity and Diversity: Another Logic of Scientific Research, The University of Chicago Press, Chicago, 2015.

Juan S., Justice fails as illness mistaken for abuse, The Sydney Morning Herald, 1992, [Online].

Kellert S. H., Longino H. E., Waters C. K. (eds.), Scientific Pluralism, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2006.

Lemons K., Sharia Courts and Muslim Personal Law in India: Intersecting Legal Regimes, în Law & Society Review, Vol. 52, nr. 3/2018, pp. 603–629, [Online]

Ludwig D., Ruphy S., Scientific Pluralism, în Zalta E. N. (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2021,[Online].

Madan K., Natural human chimeras: A review, în European Journal of Medical Genetics, Vol. 63, nr. 9/2020, DOI: 10.1016/j.ejmg.2020.103971, [Online].

Moore S. F., Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study, în Law & Society Review, Vol. 7, Nr. 4/1973, pp. 719-746, DOI: 10.2307/3052967, [Online].

Passmore J., Logical Positivism, în Edwards P. (ed.), The Encyclopedia of Philosophy, Vol. 5, pp. 52-57, Macmillan, New York, 1967.

Perry M. S., Patricia Stallings: Other Female Exoneration Cases with False Forensics, The National Registry of Exonerations, [Online].

Reisch G. A., Planning science: Otto Neurath and the International Encyclopedia of Unified Science, în The British Journal for the History of Science, Vol. 27, nr. 2/1994, pp. 153-175, DOI: 10.1017/S0007087400031873, [Online].

Ruphy S., Scientific Pluralism Reconsidered: A New Approach to the (Dis)Unity of Science, University of Pittsburgh Press, 2016, DOI: 10.2307/j.ctt1mtz6n9, [Online].

Suppes P., The Plurality of Science, PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association, Vol. 2/1978, The University of Chicago Press, pp. 3-16, [Online].

Tamanaha B. Z., Realistic Socio-Legal Theory: Pragmatism and A Social Theory of Law, Clarendon Press, Oxford, 1997.

Uebel T., Vienna Circle, în Zalta E. N., Nodelman U. (eds.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2022, [Online].

*** Dicționarul explicativ al limbii române (ed. a II-a), Academia Română, Institutul de Lingvistică, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2009.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0891 sec.
292087348