romanian english

Nicoleta Rodica Dominte: Desenele şi modelele într-un cadru ulisean

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2023-69-1-4

Rezumat: În sfera dreptului proprietăţii intelectuale, plurivalenţa protecţiei juridice a desenelor şi modelelor developează un parcurs unic, care adună într-un buchet creativ variate valenţe juridice: desen sau model, operă de artă aplicată, marcă tridimensională şi, excepţional, brevet de invenţie. Odiseea desenelor şi modelelor s-a conturat preponderent dinspre ţărmul originalităţii înspre cel al noutăţii şi caracterului individual, fără a abandona dubla natură juridică. Intriga legală şi jurisprudenţială a faţetelor estetice şi industriale ale acestui obiect, îl conduc pe autor, dar şi pe viitorul titular, înspre un convergent cumul de protecţie ori înspre un divergent creativ. Cadrul juridic al călătoriei se decupează în limitele derulării unei proceduri de înregistrare sau în absenţa ei.

Cuvinte cheie: desen şi model, operă de artă aplicată, originalitate, cumul, estetic.

Referinţe

Friedmann D., The bottle is the message: only the distinctive survive as 3D Community trademark, în Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 10, nr. 1/2015, https://doi.org/10.1093/jiplp/jpu210.

Greffe F., Greffe P.-B., Traité des dessins et des modèles, 8e édition, Litec, Paris, 2008.

Hartwig H., Ferrari and the level of intelectual abstraction in design law, în Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 17, nr. 10/2022, DOI: 10.1093/jiplp/jpac081.

Macovei I., Tratat de drept al proprietăţii intelectuale, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2010.

Pettitt C., Patent Inventions. Intellectual Property and the Victorian Novel, Ed. Oxford University Press, Oxford, 2004.

Wilde O., Only Dull People Are Brilliant at Breakfast, Ed. Penguin Books, United Kingdom, 2016.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0758 sec.
292087348