romanian english

Nicolae-Horia Țiț: Controverse referitoare la chemarea în judecată a altei persoane care poate pretinde aceleași drepturi ca și reclamantul

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2023-69-1-2

Rezumat: Chemarea în judecată a altor persoane constituie o formă de participare a terţilor la procesul civil care a cunoscut o aplicabilitate practică relativ redusă sub imperiul reglementărilor Codului de procedură civilă anterior. Reglementarea noului Cod, coroborată cu dispoziţii exprese cuprinse în Codul civil referitoare la incidenţa acestei instituţii în cazul unui litigiu referitor la coproprietate, este de natură să readucă în discuţie anumite caracteristici ale acestei instituţii. În articol sunt analizate câteva controverse apărute în doctrină cu privire la această formă de participare a terţilor la procesul civil şi sunt formulate concluzii pe baza argumentelor reţinute.

Cuvinte-cheie: proces civil, părţi, terţi, chemare în judecată a altor persoane, coproprietate

Referinţe

Baias Fl. A., Chelaru E., Constantinovici R., Macovei I. (coord.), Noul Cod civil, comentariu pe articole, ed. a II-a, Editura CH Beck, Bucureşti, 2014.

Bîrsan C., Drept civil. Drepturile reale principale în reglementarea noului Cod civil, ed. a III-a, rev. şi ad., Editura Hamangiu, 201.7

Boroi G., Stancu M., Drept procesual civil, ed. a V-a, rev. şi ad., Editura Hamangiu, Bucureşti, 2020.

Ciobanu V. M., Nicolae M. (coord.), Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, Vol. II – art. 527 – 1134, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016.

Dinu M., Drept procesual civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2020.

Durac Gh., Drept procesual civil. Partea generală, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2020.

Leş I. (coor.), Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2021.

Tăbârcă M., Drept procesual civil, Vol. I, Teoria generală, ed. a II-a, Editura Solomon, Bucureşti, 2017.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0830 sec.
292087348