romanian english

Carmen Tamara Ungureanu: Protecţia acţionarilor ca investitori internaţionali

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2023-69-1-1

Rezumat: Investitorii în acţiunile unei societăţi urmăresc să beneficieze de creşterea valorii acestora şi de participarea la dividende. În cazul în care societatea are dificultăţi de orice natură şi, ca o consecinţă, valoarea acţiunilor ei scade, acţionarii vor fi prejudiciaţi. În prezentul studiu sunt analizate mijloacele de protecţie a investitorilor-acţionari, în context internaţional. Întrucât tema este amplă, sunt surprinse doar aspectele ei esenţiale prin prisma unei speţe soluţionate recent de CJUE. În acest demers este stabilit, mai întâi, profilul acţionarului prejudiciat, urmând ca ulterior să fie creionate mijloacele lui de protecţie şi, implicit, de acţiune pentru acoperirea prejudiciului suferit.

Cuvinte cheie: acţionari internaţionali, prejudiciu prin ricoşeu, protecţia naţională şi internaţională a acţionarilor

Referinţe

Arato, J., Claussen, K., Lee, J., Zarra, G., Reforming Shareholder Claims in ISDS, Academic Forum on ISDS Concept Paper 2019/9, 17 September 2019, [Online]

Audit, M., Bollée, S., Callé, P., Droit du commerce international et des investissements étrangers, LGDJ, Montchrestien, 2014.

Chaisse, J., Zhuoyue Li, L., Shareholder Protection Reloaded. Redesigning the Matrix of Shareholder Claims for Reflective Loss, în Stanford Journal of International Law, vol. 52, nr. 1/2016, pp. 51-94.

de Nanteuil, A., Droit international de l'investissement, Editions A. Pedone, Paris, 2014.

Gelter, M., Mapping types of shareholder lawsuits across jurisdictions, în Griffith, S., Erickson, J., Webber, D.H., Winship, V. (eds.), Research Handbook on Representative Shareholder Litigation, Edward Elgar Publishing, e-book, pp. 459-482, DOI 10.4337/9781786435347.

Korzun, V., Shareholder claims for reflective loss: how International Investment Law changes Corporate Law and Governance, în University of Pennsylvania Journal of International Law, vol. 40, nr. 1/2018, pp. 189-254.

Lehmann, M., A new piece in the puzzle of locating financial loss: the ruling in VEB v BP on jurisdiction for collective actions based on deficient investor information, în Journal of Private International Law, vol. 18, nr. 1/2022, pp. 1-27, DOI: 10.1080/17441048.2022.2060347.

Lehmann, M., (Ab)Use of Article 8(1) of the Brussels I bis Regulation in Wirecard, în blogg-ul EAPIL din 20 octombrie 2022.

Lehmann, M., Financial Instruments, Bonds & Loans, Cheques, Bills of Exchange and Guarantees in Private International Law, 2016, pp. 1-50, în Basedow, Rühl, Ferrari & de Miguel, European Encyclopedia of Private International Law, 2016.

Miloş, M.C., Consideraţii privind protecţia investitorilor pe piaţa de capital din România, în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5 /2020, sintact.ro.

Möllers, Th.M.J., The Wirecard accounting scandal in Germany, and how the financial industry failed to spot it, în The International Lawyer, vol. 54, nr. 3/ 2021, pp. 325-360.

Nemeş, V., Drept commercial, ed. a II-a rev., Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015.

Popa, M.C., Pieţe de capital, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2020.

Schreuer, Ch., Shareholder Protection in Internaţional Investment Law, în Transnational Dispute Management, 2005, [Online]

UNCTAD, Bilateral Investment Treaties 1995–2006: Trends in Investment Rulemaking, [Online]

Ungureanu, C.T., Drept internaţional privat european în raporturi de comerţ internaţional, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2021.

Ungureanu, C.T., Dreptul comerţului internaţional, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2018.

Vanhonnaeker, L., Shareholders' Claims for Reflective Loss in International Investment Law, thesis, 2018, [Online]

Verdeş, V., Consideraţii privind răspunderea civilă delictuală în domeniul bursier cu privire la fapte ilicite ce ţin de nerespectarea regimului informaţional, în Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 11/2013.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0844 sec.
292087348