romanian english

Alexandru Chistruga: Aspecte teoretice şi practice privind vulture funds

DOI:http://doi.org/10.47743/jss-2023-69-1-8

Rezumat: Crizele financiare, deşi au efecte devastatoare, sunt inevitabile pentru orice economie. Datorită acestei ciclicităţi existente, pe piaţă au apărut jucători care încearcă să identifice tactici şi metode de operare pentru a profita de pe urma crizelor financiare cu care se confruntă statele, precum vulture funds. Acestea reprezintă o categorie de hedge funds, adică fonduri de investiţii, care, datorită modului de operare, obţin profituri care pot să depăşească 1000% faţă de investiţia iniţială. Una dintre strategiile folosite de acestea presupune cumpărarea datoriilor suverane aflate în dificultate pe piaţa secundară la un preţ derizoriu şi refuzul ulterior de a participa la restructurarea acestora. În acest fel se urmăreşte executarea creanţei şi a dobânzilor aferente, prin intermediul instanţelor judecătoreşti, una dintre consecinţe fiind agravarea situaţiei debitorilor. Chiar dacă activitatea acestora în unele cazuri ar putea fi caracterizată drept imorală, în majoritatea statelor nu există dispoziţii legale care să limiteze profiturile nejustificate obţinute de către vulture funds. Cu toate acestea, în Belgia a fost adoptată o lege care are drept obiect combaterea activităţilor fondurilor „vultur”.

Cuvinte-cheie: vulture funds; datorii suverane; strategii;

Referinţe:

Blakemore J.M., Lockman M.J., Pari Passu Undone: Game-Changing Decisions for Sovereigns in Distress, Emerging Markets Restructuring Journal, Issue No. 3, 2017, pp. 1-5, [Online].

Brutti D. J., Sovereign Debt Crises and Vulture Hedge Funds: Issues and Policy Solutions, Boston College Law Review, Vol. 61, Issue 5, 2020, pp. 1820-1854, [Online].

Caminal R.O., The pari passu clause in sovereign debt instruments: developments in recent litigation, BIS Papers No 72., pp. 121-128, [Online].

Grund S., Enforcing Sovereign Debt in Court – A Comparative Analysis of Litigation and Arbitration Following the Greek Debt Restructuring of 2012, European Central Bank, [Online].

Hedge Pappers, Pain and Profit in Sovereign Debt: How New York Can Stop Vulture Funds From Preying on Countries, HedgePapers No. 75, Decembrie 2021, [Online].

International Monetary Fund, The International Architecture for Resolving Sovereign Debt Involving Private-Sector Creditors—Recent Developments, Challenges, And Reform Options, Policy Paper No. 2020/043, 2020, pp. 1-52, [Online].

Iversen A., Vulture Fund Legislation, Banking & Financial Services Policy Report, Wolters Kluwer, Vol. 38, Number 5, March 2019, University of Oslo Faculty of Law Research Paper No. 2019-57, https://ssrn.com/abstract=3456479, pp. 1-12, [Online].

Kamenis S.D., Vulture Funds and the Sovereign Debt Market: Lessons from Argentina and Greece, The Committee for the Abolition of Illegitimate Debt (CADTM), Research papper No 13, 2014, https://doi.org/10.5089/9798400213250.001, pp. 1-47, [Online].

Martinez L., Roch F., Roldan F., Zettelmeye J., Sovereign Debt, IMF Working Paper, Volume 2022: Issue 122, 2022, https://ssrn.com/abstract=2473988, pp. 1-47, [Online].

Patrick R., Vulture Funds, Creditors and Sovereign Debtors: How to Find a Balance? (March 28, 2011). INSOLVABILITÉ DES ÉTATS ET DETTES SOUVERAINES, M. Audit, ed., LGDJ, 2011, https://ssrn.com/abstract=1994425 pp. 1-56, [Online].

J. Schumacher, C. Trebesch, H. Enderlein, Sovereign defaults in court, Journal of International Economics, Volume 131, July 2021,

https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2020.103388, pp. 1-72, [Online].

Wozny L., National Anti-Vulture Funds Legislation: Belgium’s Turn, Colum. Bus. L. Rev. 697, 2017, https://ssrn.com/abstract=3249219, pp. 1-51, [Online].


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0848 sec.
292087348