romanian english

Codrin Macovei: Atunci când 1+1+1 = 1 în cazul preempțiunii areandașului

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-1-7

Rezumat: Arendașul beneficiază de un drept pe preempțiune modern reglementat odată cu adoptarea Legii arendării nr. 16/1994, obiectul său constituindu-l terenurile agricole. Noul Cod civil a înțeles să extindă acest drept asupra tuturor bunurilor agricole arendate (art. 1.849). Din păcate, regimul juridic al exercitării acestui drept a fost complicat de intrarea în vigoare a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan […]. Odată cu acest act normativ putem afirma că arendașul poate beneficia de trei drepturi de preempțiune: un drept convențional posibil să fie exercitat conform art. 1.730-1.740 Cod civil, un drept legal de preempțiune posibil să fie exercitat conform art. 1.730-1.739 Cod civil și încă un drept legal posibil să fie exercitat conform dispozițiilor Legii nr. 17/2014. Din păcate, acest ultim act normativ nu a lămurit cum se rezolvă concursul dintre aceste drepturi nici în ultimele sale modificări și completări. În prezentul articol vom încerca să decelăm dacă aceste drepturi pot fi exercitate în concurs sau dacă între acestea există o prioritate de aplicare.

Cuvinte-cheie: arendaș, preempțiune, preempțiune legală, preempțiune convențională, teren agricol, bunuri agricole

Referințe

Chirică D., Tratat de drept civil. Contracte speciale, vol. 1, Editura Hamangiu, București, 2017

Chirică S., Mitan M., Blocajul tranzacțiilor cu terenuri agricole extravilane, on-line

Deak F., L. Mihai, R. Popescu, Tratat de drept civil. Contracte speciale, vol. 1, Editura Universul Juridic, București, 2017, pp. 72-73.

Dobrilă M.C., Modificări/remake-uri recente ale Legii nr. 17/2014 cu privire la dreptul de preempțiune la vânzarea de terenuri agricole situate in extravilan, în lumina jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, Analele Științifice ale Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, seria Ştiințe Juridice, LXVI/2020, nr. 2, pp. 25-46.

Durnescu M.G., Era necesară modificarea Legii nr. 17/2014 ce reglementează vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan?, Revista Universul Juridic nr. 12, decembrie 2020, pp. 37-57.

Foltiș A., Dreptul de preempțiune, Editura Hamangiu, București, 2011, p. 63.

Gheorghiu-Testa R., Modificarea condițiilor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, on-line

Negru I., Teoria generală a dreptului de preemțiune, Editura Universul Juridic, București, 2010

Roman I., Porojan I., Noi condiții la cumpărarea terenurilor agricole din extravilan, on-line


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0932 sec.
292087348