romanian english

Consideraţii cu privire la locul de muncă al funcţionarilor publici

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-2-17

Rezumat: În condiţiile în care legislaţia privind funcţia publică este destul de restrictivă atunci când vine vorba de locul de muncă al funcţionarului public, se pune întrebarea în ce situaţii, reglementări similare din legislaţia muncii, şi‑ar găsi aplicarea în sfera funcţiei publice pentru a o face să răspundă condiţiilor actuale de pe piaţa muncii din România.

Cuvinte‑cheie: funcţie publică; funcţionar public; loc de muncă; legislaţia muncii

Referinţe

Panainte S., Dreptul individual al muncii, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017

Ţiclea A., Codul muncii comentat, ed. a III‑a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

Ţiclea A., Tratat de dreptul muncii, ed. a II‑a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.1360 sec.
292087348