romanian english

VERONICA I. DURBACĂ, Interdisciplinaritatea activității de jurist-lingvist în cadrul CJUE

Rezumat: Domeniul de activitate al juriștilor-lingviști este prin el însuși interdisciplinar, dat fiind că include dreptul și traducerea. Lucrarea de față privește dincolo de această interdisciplinaritate inerentă activității amintite pentru a pune în lumină alte aspecte ale muncii juriștilor-lingviști; astfel, terminologia, logica, argumentarea juridică, traductologia, dreptul comparat, informatica, analiza critică a discursului, lingvistica și sociolingvistica sunt analizate din această perspectivă.

Cuvinte cheie: interdisciplinaritate, jurist lingvist, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, traducere juridică


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0887 sec.
292087348