romanian english

Cuvânt înainte

Prezentul volum este alcătuit din lucrările prezentate în cadrul celei de-a doua ediții a conferinței Traducerile juridice – perspective interdisciplinare, care a fost organizată în perioada 9-10 mai 2019 la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu ocazia aniversării a doisprezece ani de la integrarea României în Uniunea Europeană, a preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în 2019 și a Zilei Europei, pe data de 9 mai.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.1336 sec.
292087348