romanian english

OLEG PANTEA, Configurația juridică a contravențiilor rutiere constatate prin intermediul...

Rezumat: În această publicație s-a făcut referință la unele aspecte teoretico-practice privind constatarea contravențiilor de către Centrul Unic de Monitorizare şi Coordonare a Traficului. A fost abordată în detaliu problematica lacunelor în actele normative ce reglementează activitatea Centrului, problemele identificate în legătură cu actualizarea și administrarea informațiilor stocate. Un indiciu separat l-am dedicat analizei juridice a contravențiilor în domeniul circulației rutiere constatate prin intermediul Centrului. Prin ordonarea logică a problemelor abordate am dorit ca această lucrare să fie utilă și cetățeanului (în special conducătorilor auto), problemele juridice fiind tratate obiectiv și nu doar din punctul de vedere al contravenientului ori al agentului constatator.

Cuvinte cheie: contravenție, trafic rutier, sistem informațional, agent constatator, date personale, monitorizare video, normă juridică, circulație rutieră, securitate/ ordine publică.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0862 sec.
292087348