romanian english

CARMEN VĂSCU, T.V.A. și operațiunile financiar-bancare

Rezumat: Prezentul articol analizează dispozițiile normative și precizările jurisprudențiale privind ipotezele instituind scutiri de la regimul TVA pentru operațiunile financiar - bancare. Analiza relevă formule normative diferite, care fac referire fie la calități ale operatorilor, fie la elemente specifice ale operațiunilor scutite. Subliniem că, în lumina accentelor jurisprudențiale aduse de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, se decelează și criterii relativ universale și transversale, cum ar fi scopul urmărit prin respectiva operațiune.

Cuvinte cheie: TVA, operaţiuni scutite, domeniul bancar


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0880 sec.
292087348