romanian english

SILVIA LUCIA CRISTEA, Despre „garanţiile” fidejusorului, sau cum poate fi despăgubit fidejusorul-solvens

Rezumat: Fidejusiunea este o instituţie juridică utilizată în prezent cu precădere în materie bancară,dar nu numai. Consecinţele renunţării de către fidejusor la beneficiul de discuţiune pot fi drastice pentru acesta, aşa cum va reieşi din speţa analizată. Practica în afaceri impune o regândire a fidejusiunii ca instituţie juridică.

Cuvinte-cheie: fidejusiune; fidejusor; debitor principal; drept de regres; daune-interese.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0865 sec.
292087348