romanian english

Florin MANGU: Funcţiile răspunderii civile în filosofia actualului Cod Civil

Rezumat: În privinţa funcţiilor răspunderii civile, actualul Cod civil păstrează, cum era și firesc, aceeași linie de gândire trasată deja în legislaţia autohtonă de legiuitorul de la 1864. Astfel, din primele două aliniate ale art. 1349 al actualului Cod civil transpar cu claritate cele două funcţii ale răspunderii civile așa cum este aceasta proiectată de către artizanii acestui act normativ. Interpretarea coroborată a celor două texte de lege, dar și interpretarea sistemică a întregii reglementări în materie relevă faptul că principala finalitate a antrenării răspunderii civile o constituie repararea integrală a prejudiciilor cauzate altei persoane de către cel care, având discernământ, încalcă îndatorirea generală de a respecta regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și de a nu aduce atingere, prin faptele sale comisive sau omisive, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

Cuvinte cheie:răspundere civilă, funcție reparatorie, funcție preventiv-educativă


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0865 sec.
292087348