romanian english

Tom RAWLINGS, Vlad RADULESCU: O privire de ansamblu asupra instituţiei prescripţiei extinctive în dreptul Statelor Unite ale Americii

Rezumat: Limitarea acțiunilor sau cum este cunoscut în dreptul civil continental, prescripţia extinctivă este una dintre instituțiile juridice cele mai importante, cu aplicabilitate în fiecare ramură a dreptului, de la dreptul contractual, la teoria obligaţiilor, la dreptul penal și dreptul internațional. Studiul de faţă se concentrează pe aspectele comune ce se regăsesc în sistemul juridic românesc și a sistemului juridic bazat pe common-law din Statele Unite ale Americii, dar şi asupra distincțiilor, care apar atunci când subiectul prescripţiei este tratat în două sisteme. Lucrarea pune accentul pe mai multe precedente și cazuri soluționate de instanțele din SUA, care evidențiază natura limitării acţiunilor, aplicabilitatea statutului, modul de aplicare,  perioada de curgere a termenului şi desigur doctrina bazată pe principiile echității.

Cuvinte-cheie: prescripţie extinctivă, dreptul Statelor Unite ale Americii.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0856 sec.
292087348