romanian english

Alina Mirabela GENTIMIR: Dreptul de a dispune de timpul şi facilităţile necesare pregătirii apărării

Rezumat: Articolul 6 alin. 3 b din Convenția Europeană a Drepturilor Omului recunoaște oricărei persoane acuzate dreptul de a avea timpul și înlesnirile necesare pregătirii apărării sale. Regula potrivit căreia acuzatul trebuie să aibă timpul și facilitățile necesare pentru pregătirea apărării sale este element constitutiv al substanței procesului echitabil. Ea tinde să corecteze dezechilibrul dintre mijloacele procesuale puse la dispoziția inculpatului și cele utilizate de către organele de urmărire penală, care pot fi calificate drept mijloace de investigație și coercitive semnificative.

Cuvinte-cheie: drept la apărare, pregătirea apărării, facilităţi


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0895 sec.
292087348