romanian english

Tudor Vlad RĂDULESCU: Interesul superior al copilului în lumina Convenţiei de la Haga privind aspectele civile ale răpirii internaţionale de copii

Rezumat: Studiul analizează implicaţiile juridice ale Convenţiei de la Haga, datată 25 octombrie 1980, care are drept obiective restabilirea statu-quo-ului, "prin înapoierea imediată a copiilor deplasaţi sau reţinuţi ilicit în oricare stat contractant".

Cuvinte-cheie: Convenţia de la Hoga 1980, copii, căsătorie


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0859 sec.
292087348