romanian english

Elena Sârghi: Dynamics of obligations in comparison

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-3-26

Abstract: This article focuses on the analysis of the dynamics of obligations, a concept defined by the existence of the means of transfer of rights, represented by the assignment of debt, personal subrogation, by the transfer of the obligation, i.e. the assumption of the debt, the change of the position that a party has in the obligation relationship, through the assignment of the contract, but also of the means of transformation of obligations, novation and delegation, the latter no longer being considered by the current regulation. The essence of this article consists in the comparison of these means, by reference to the normative framework, doctrine and jurisprudence.

Keywords: obligations dynamics, assignment of debt, personal subrogation, assignment of contract, assumption of debt, novation

References

Adam A.R., Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Editura C.H. Beck, București, 2017

Alexandresco D., Explicațiunea teoretică și practică a dreptului civil român în comparație cu legile vechi și cu principalele legislațiuni străine, tomul nr. III, V, VII, Editura Tipografia națională, Iași, 1903

Almășan A., Drept civil. Dinamica obligațiilor, Editura Hamangiu, București, 2018

Baias F.A., Chelaru E., Macovei I., Constantinovici R., Noul Cod Civil. Comentarii pe articole, Editura C.H. Beck, București, 2014

Ciucă V.M., Drept roman. Lecțiuni, vol. II, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2014

Codrea C., „Notes on the assignment of contract in the New romanian Civil Code”, în Agora International Journal of Juridical Sciences, nr. 16/2022, pp.1-4

Costin M., Mureșan M., Ursa V., Dicționar de drept civil, Editura științifică și enciclopedică, București, 1980

Deak F., Mihai L., Popescu R., Tratat de drept civil. Contracte speciale, ediția a V-a, actualizata si completata, vol. III, Depozitul. Împrumutul de folosință. Împrumutul de consumație. Tranzacția. Donația, Editura Universul Juridic, București, 2018

Dogaru I., Drăghici P., Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Editura C.H. Beck, București, 2019

Motica R.I., Lupan E., Teoria generală a obligațiilor civile, Editura Lumina Lex, București, 2008

Oglindă B., Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, ed. a III-a, Editura Universul Juridic, București, 2021

Pop L., Popa I.F., Vidu S.I., Drept civil. Obligațiile, ed. a II-a, Editura Universul Juridic, București, 2020

Vasilescu P., Drept civil. Obligații, ed. a II-a, Editura Hamangiu, București, 2017Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0949 sec.
292087348