romanian english

Vasile Popa: About the principle of legality in the activity of the instruction judge ...

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-1-21

Abstract: The principle of legality is the foundation of state activity, which reflects the will of the people, in the need to defend interests and the normal development of social life, a situation that is not possible without strict observance of this principle, otherwise it would lead to social disorder. Respect for the Constitution and the law is a requirement of the rule of law, which requires citizens to know precisely their rights and obligations, and the state to create the appropriate organizational framework for the exercise of these rights and fulfillment of obligations. Therefore, all state authorities have a special role in defending legality, according to the specifics of the activity they carry out. Based on the principle of legality, the action in criminal law must be based on the law, the reference basis of the assessment, both as an activity and as a system of organization.

Keywords: principles, legality, investigative judge, attributions, procedures, guarantees, rights, freedoms

References

Botezatu R., Gribincea V., Osoianu T., Raport privind respectarea dreptului la libertate la faza urmăririi penale în Republica Moldova, Editura Soros Moldova, Chișinău, 2013

Botezatu R., Dolea I., Roman D., Comentariul Codului de procedură penală, Editura Cartier, Chișinău, 2005

Danileț C., Arestarea – îndrumar pentru practicieni, Editura Cartier, Chișinău, 2013

Dolea ion, Roman D., Sedlețchi I., Vîzdoagă T., Rotaru V., Cerbu A., Ursu S., Drept procesual penal: Partea generală, Editura Cartdidact, Chișinău, 2005

Dolea ion, Zaharia V., Rotaru V., Croitor Elena, Mihailov Veronica, Cebanaș Alexandru, Justiția penală și drepturile omului. Cercetare sociologică, Editura Institutului de Reforme Penale, Chișinău, 2010

Macrinici S., Gribincea V., Document analitic Interceptarea convorbirilor telefonice în Republica Moldova: progress sau regres?, Chișinău, 2015

Macrinici S., Gribincea V., Guzun I., Raport privind reforma instituției judecătorului de instrucție în Republica Moldova, Editura Imprint Star, Chișinău, 2015

Neagu ion, Drept procesual penal. Partea generală, Editura Lumina Lex, București, 1994

Osoianu T., Orândaș V., Procedură penală: Partea generala: Curs universitar, Editura Academiei Ștefan cel Mare, Chișinău, 2004

Orândaș V., Procedura penală, Analele Științifice ale USM, vol. I, Chișinău, 2001

Paraschiv C.S., Drept procesual penal, Editura Lumina Lex, București, 2002

Rotaru V., Societatea și justiția penală: Ghid pentru jurnaliști și activiștii din domeniul drepturilor omului, Editura Cartier, Chișinău, 2012

Poalelungi M, Manualul judecătorului pentru cauze penale, Î.S.F.E.P. „Tipografia Centrală”, Chișinău 2013

Roman D., Vizdoagă T., Grigoriu A., Organele de ocrotire a normelor de drept, Editura Cartier, Chișinău, 2001

Șterbeț V., Botezatu R., Furdui S., Macinscaia Vera, Fistican E., Muruianu I., Administrarea eficientă a justiției, Editura Cartier, Chișinău, 2006

Zubco V. (coord.), Ghidul judecătorului de instrucție, Editura Cartier, Chișinău, 2007


Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0849 sec.
292087348